Aktualizovat, Budík, Velké hodiny, Oblíbené

Přesný čas v ČR

22.července
Úvod O čase Čas ve světe Převody Východ a západ Slunce Čas na web Kalendář

O čase

Další informace o čase: Letní čas, Časová pásma

Čas je velice důležitá a základní fyzikální veličina. Udává vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici časoprostoru. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, později i vědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času , která určuje smysl (směr) plynutí času.

Jak se měří čas
Čas měříme hodinami. S měřením času se setkáváme doslova na každém místě (hodinky, mobily, pouliční hodiny, kostely atd.). Dříve se čas určoval podle slunce či měsíce (zabývala se jím astronomie), oblíbené byly i přesýpací, svíčkové či vodní hodiny. Nejpřesněji se měří čas pomocí atomových hodin (první byly sestaveny v USA roku 1949).

Hodiny
Hodiny Zdroj: Wikipedia

Jednotky času
Základní jednotkou času je v systému SI sekunda. Převádění jednotek času je odlišné od většiny jednotek, neboť nepatří do desítkové soustavy. Název sekunda byl odvozen z latiny. Mezi další jednotky času patří minuta, hodina, den, rok, či desetiletí atd. Jména dnů máme: pondělí, úterý (ze slova vtory - staroslovanské jazyky), středa (jako střed), čtvrtek (čtvrtý den v týdnu), pátek (pátý den v týdnu), sobota (ze slova sabbath - hebrejské), neděle (od smyslu nedělá se).

Sekunda
Sekunda je v soustavě SI základní jednotkou času (jak již bylo řečeno). Přibližně je rovna trvání poloviny periody kyvadla (tzn. jeden kyv, nikoli celá perioda tam a zpět) o délce jeden metr. Podle soustavy SI definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Tato definice předpokládá cesiový atom v klidu při teplotě absolutní nuly. Např. den má 86 400 s nebo Juliánský rok má 31 557 600 s.

V UTC čase je nutné po několika letech (rzhoduje o tom Mezinárodní služba rotace Země - IERS) vždy pravidelně zavést tzv. přestupnou sekundu. Naposledy byla provedena 31. prosince 2005. Při přidání jedné sekundy tak po 23:59:59 následuje ještě 23:59:60 a teprve potom 00:00:00.

Citáty o čase
Mít čas, je jen otázkou priorit. - Troi
Čas je život duše v pohybu. - Plótinos
Čas je to, co nám chybí,když se příliš mnoho děje. - Manfred Eigen
Největším nedostatkem našeho právního řádu je, že nepostihuje zloděje času. - Pavel Kosorin

Zdroje: Wikipedia, IN-Čas

O webu Reklama: Radar, Wind Map